2. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Datum: 22. 4. 2022

Témata:

- relative clauses

- bullying

- getting to know you

- describing people

- vocabulary unit 1

 

Samuel:

- slovní zásoba Shopping (nakupování)

- fráze let me/ must/ I like

- Clothes (oblečení)

- Months (měsíce)