Letos jsme opět oslavili Den Země. Paní učitelka Majerová a paní učitelka Kučerová nachystaly pro jednotlivé třídy stanoviště, kde děti musely plnit různé úkoly a zároveň si mohly obohatit znalosti o naší zemi, o ekologii a dalších důležitých věcech. Deváťáci pomáhali na jednotlivých stanovištích a tento den si velmi užili.

20220422_110110.jpg

20220421_103026.jpg

20220421_094929.jpg