17.3.

Vypiš do sešitu názvy všech kontinentů (světadílů) a ke každému kontinentu napiš, na jaké litosférické desce leží (atlas 14-15, nebo uč. 33)

Práce s atlasem-v atlase za pomocí rejstříku vyhledej ostrovy a zapiš, ve kterém oceánu leží, jakého jsou původu – zapiš do sešitu:

                              Madagaskar

                              Grónsko

                             

                              Havajské ostrovy

                              Tahiti

Zápis do sešitu: (opiš, nebo vytiskni a nalep)

Členění zemského povrchu

Vertikální (výšková členitost) :

               Podle nadmořské výšky: nížiny (od 0 do 200m n.m.)

                                                       vysočiny (nad 200m n.m.)

 

               podle rozdílů nadmořských výšek (nejvyšší a nejnižší bod v krajině)

                                                             roviny (výškový rozdíl do 30m)

                                                             pahorkatiny (do 150m)

                                                             vrchoviny (do 300m)

                                                             hornatiny (do 600m)

                                                             velehornatiny (nad 600m)

Členění zemského povrchu-zápis.docx