Jak vznikají ostrovy

učebnice str.38-39

Kapitolu si přečti. Do sešitu napiš nadpis, vypiš 3 typy ostrovů a k nim názvy konkrétních ostrovů, které jsou daného typu.

Vypracuj úkoly označené modrým čtverečkem. Odpovědi zapiš do sešitu.

Samostatná práce bude hodnocenaMrkající