Vzhledem k přetrvávající situaci je potřeba vyvinout nějakou aktivitu i v předmětu Občanská výchova, Výchova ke zdraví.

Proto prosím o následující:

1) Vypracujte takové zamyšlení ( úvahu ) na téma: Jak současná situace ovlivnila můj život. Pevně doufám, že to nebude pouze jedna. Rozepište se o tom, jak ovlivnila vaše učení, váš volný čas, vaši komunikaci s okolím, apod.

2) Vypracovaný úkol pošlete na můj školní e-mail. 

3) Pokud pošlete e-mail, kde nebude možné poznat vaše jméno, tak práci svým jménem označte.

4) Termín: do konce měsíce dubna.

Děkuji za spolupráci !