V tomto týdnu dokončíme slovní úlohy na dělitelnost.

Vyřešte v pracovním sešitě celou stranu 29( bez příkladu 10) a na straně 30 příklad 17.

Nápověda: 11,12,14, 15, - hledáme nejmenší společný násobek 

                     13, 17 - hledáme největší společný dělitel

Prosím o zaslání ofocené práce. Smějící se  

V druhé části týdne se pustíme do geometrie. Najděte si ořezané tužky, pravítka, funkční kružítka!!! a učebnici geometrie.

Pusťte si video, co nás čeká: https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE

Téma: Osová souměrnost

Do sešitu si přerýsujte podobný obrázek, nic neměřte, jen to bude vypadat podobně. Podle popisu v učebnici na straně 71, řešený příklad, narýsujte body osově souměrné se zadanými body. Postup:

  1. narýsovat pomocnou kolmou přímku na osu procházející bodem
  2. přenést vzdálenost od osy na druhou stranu
  3. popsat vzniklý bod ( přidat čárku)
  4. co s body, které leží na ose?

 

 

 

Výstřižek.PNG

Na webu umíme matiku jsou přidané dva úkoly k procvičování.Mrkající jak se přihlásit je popsané v minulém týdnu.