V tomto týdnu budeme probírat pravidla pro dělitelnost přirozených čísel a vysvětlíme si co je prvočíslo. 

Pondělí: Téma: dělitelnost 4 a 8

Do sešitu zapsat poučky a vzorový příklad

Číslo je dělitelné 4 pokud je 4 dělitelné i jeho poslední dvojčíslí

Př.1  Číslo  1 824 je dělitelné 4, protože poslední dvojčíslí tj 24 je dělitelné 4 beze zbytku

Číslo je dělitelné 8 pokud je  8 dělitelné i jeho poslední trojčíslí 

Př.2 Číslo 1 824 je dělitelné , protože 824 : 8 = 108 je beze zbytku.

Úterý : Téma dělitelnost 6, 12, 15,

Do sešitu: Číslo je dělitelné 6, pokud je sudé-dělitelné dvěma a dělitelné třemi (6 = 2 . 3 ! )

Číslo je dělitelné 12, pokud je dělitelné třemi a čtyřmi ( 12 = 3 . 4)

Číslo je dělitelné 15,pokud je dělitelné........................( 15 =    .      ) - doplň

Poučky už máme všechny, teď se je naučit používat:

středa a čtvrtek : Téma: Procvičení pravidel pro dělitelnost 2, 3, 4, 5,6, 8, 9,10, 12, 15

Vyplnit v pracovním sešitě str.24 a 25 příklady 1 až 10. Zkus celé. Pro kontrolu vložím v pondělí výsledky.

Pátek: Protože spojení bylo navázáno....alespoň s většinou z  vás Mrkající a ostatní se jistě přidají,  prosím o vyplnění a zaslání pracovního listu . Fotka nebo naskenované na email : neuzilka@seznam.cz 

Pracovní list:    pracovní list 6.docx

Termín do neděle 5.4.2020

Výsledky minulého úkolu: týden2 001.jpg