V tomto týdnu vyplňte a pošlete na emailovou adresu shrnutí desetinných čísel. Pokud některý příklad nebude vyřešený, nevadí. Snaha se cení :o)

Pondělí: vyplnění shrnutí des. čísel :    Vytiskni a počítej6.docx

Úterý :Téma: Dělitelnost 10, 5, 2 

Do sešitu si opiš zapamatujte si ze str. 56. Jde o poučku, jak se pozná, kdy je číslo dělitelné beze zbytku.

Pomocí těchto pouček vyřeš do sešitu příklady 1,2,3,4,5,6 ze str. 57. Piš jen čísla dělitelná .

Středa: Téma: Sudá - lichá

Do sešitu zapsat oddíl C ze strany 58. Vyplnit cvičení D ze str. 58 a zkontrolovat podle výsledků v učebnici. Zapiš si počet správných odpovědí....nešidit!!!!!

Čtvrtek: Téma: Dělitelnost 3 

Pročíst str 59, co to je ciferný součet. Opsat poučku o dělitelnosti 3 do sešitu a vypočítat 60/1 i s řešenými vzorovými příklady a) a b). Pokud jsi pochopil vyzkoušej  60/5 a zkontroluj si výsledky v učebnici str. 126. Našel jsi všechny možnosti?

Pátek: Téma: Dělitelnost 9.

Pročíst řešený příklad str. 60 - 61. Zapsat poučku pro dělitelnost na str. 61 a do sešitů 61/1 opět i s ukázkovými vyřešenými příklady a) a b).

Při problémech piš na email : neuzilka@seznam.cz 

Nadále můžeš k procvičování využít odkazů z minulého týdne.

Přeji klidný týden.