Tento týden ukončíme pracovním listem osovou souměrnost.

Na pracovním listě vytvoř osově souměrný obrázek, rýsuj pomocné přímky, ne od ruky!!!!

U písmen vyznač osy souměrnosti. Některá písmena nemají žádnou, některá jednu osu, některá dvě osy. Barevně vyznač. Vypracované pošli na email.    pracovní list6.pdf   

Další co nás čeká, jsou trojúhelníky.

Rýsovat je umíte, rozdělit podle délky stran na rovnostranné a rovnoramenné taky. Mrkající Rozdělit podle velikosti  vnitřních úhlů na ostroúhlé a tupoúhlé - pohoda Smějící se a tak přidáme něco dalšího. Výšky v trojúhelníku.

pusť si video. Smějící se nesedí zadávání stran a příkladů, jen vnímej co a jak rýsuje       https://www.youtube.com/watch?v=XbV6_wp-OHQ

Učivo máme v učebnici geometrie na straně 96 až 100. 

Do sešitu zapiš: Téma: Výška v trojúhelníku

Každý trojúhelník má tři výšky, jsou to úsečky procházející vrcholem trojúhelníku a jsou na příslušnou stranu kolmé.

Překresli obrázky ze strany 98 dole i s popisem.

Vypracuj příklady 1,2 ze strany 99 do sešitu. Rýsuj přesně.

Pokud nejde, nevadí. Snaha se cení. Od června snad ve škole, procvičíme.

Na umíme to budeme procvičovat  - Usmívající se další dva úkoly.

Držte se ! Úžasný