V tomto týdnu ještě zůstaneme u opakování . 

K procvičení je možné využít různé weby napřhttp://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla   nebo 

http://matematika.hrou.cz/c/delitelnost-cisel

po zadání tématu vyber test na procvičení i na stránkách : https://www.skolasnadhledem.cz/

umíme témata :o) desetinná čísla, násobky, dělitele

Zadané úkoly si vypracuj do sešitu, vždy nadepiš téma procvičovaného.

Pondělí : Téma:  Násobení desetinných čísel

(čísla vynásobíme a do výsledku oddělíme tolik míst, kolik je jejich součet v zadání)

109/2 , 109/6

Úterý: Téma: Dělení desetinných čísel

(Zpaměti jde vydělit a do výsledku počet míst odečíst, pozor na přidání nuly pokud místa "chybí")

117/1 dodrž zadání, jedno desetinné místo a určit správně zbytek !!!

Středa: Téma: Opakování násobilky- nic nepiš jen si s někým okolo zadávej úkoly na procvičení, nebo vyhledej na webu

Čtvrtek: Téma: Násobky čísel

51/2 - pouze vynásob   51/7 zjištíš vydělením, musí vyjít beze zbytku

Pátek: Téma: Dělitelé

Jsou to všechna čísla, kterými můžeme dané číslo vydělit beze zbytku  

např. 12 má dělitele 1 a 12, 2 a 6, 3 a 4

54/8 pouze vypsat, 54/13 - dle postupu ze str. 53-B2

K procvičení je možné, ale ne nutné,  využít pracovní sešit str.41 - 59 nevyřešené příklady - pondělí, úterý

str.23 nevyřešené příklady - čtvrtek, pátek.

Termín Matematické olympiády se odkládá. Nechte zatím vypracované úkoly u sebe doma.

 Přeji klidný týden, pro dotazy využij email: neuzilka@seznam.cz