Vše nej ke Dni dětí ( snad Vás neurážím...)

Blíží se nám společné hodiny, které věnujeme procvičení probraného. 

Tento týden si dobereme poslední látku, která nám chybí a to jsou krychle a  kvádry.

Do sešitu: Téma: Krychle a kvádr

Povrch krychle opiš rámeček a vzorový příklad D1 na straně 118

Povrch kvádru   opiš rámeček a vzorový příklad C1 na straně 117

Objem krychle opiš rámeček a vzorový příklad 3 na straně 122

Objem kvádru  opiš rámeček  121 a vzorový příklad 1 na straně 122 

Pokud ti vzorce jdou, rozumíš dosazování do nich ( vždy ve stejných jednotkách) vypočítej si  do sešitu 118/4 a 123/2 výsledky pro kontrolu na str .135

Tento týden je to vše. 

Příjemný týden 

Přikládám průběžné výsledky na stránce Umíme matiku: výsledky6A.PNG