V tomto týdnu budeme hlavně rýsovat -  Téma je osová souměrnost.

Jak na to, jsme si ukázali minulou hodinu. Pokud vám to stále nejde, prohlédněte si znovu video z minulé hodiny. Nebo řešený úkol na str73.

Do sešitů pod téma:" Osová souměrnost", vypracujte úkoly z učebnice na straně:

74/1, 74/3, ( obě pěkně přerýsovat pomocí pravítek, funkčního kružítka  a ořezané tužky)

76/6 (použij čtverečkovaný papír a vlep do sešitu.

U prvních dvou úkolů nemusíte přeměřovat z učebnice, jen si narýsujete podobné rozvržení obrazců. Pro kontrolu narýsovaného využij výsledky na straně 131 - 132. 

Na konec týdne si necháme osově souměrné obrazce. Jde o obrazce, které lze rozdělit přímkou na dvě shodné části, které se po překlopení kolem této přímky překryjí. 

Viz ukázky v učebnici na straně 77 a 78. Pouze pročíst. 

Na toto téma jsou na stránce "umíme matiku" vloženy dva úkoly. Rýsovat na toto téma budeme až příště, ať toho nemáte moc.Plačící

Několik z vás se ještě na "Umíme matiku" nepřihlásilo, pokud pracujete v AJ nebo ČJ s tímto programem, stačí jen přes třídu a heslo a jste tu s námi. Zkuste to.( popsáno v předminulém týdnu)

Úkol z minulého týdne, řešení: slovní úlohy6.jpg

Přeji pěkný týden a  vydržte, už se nám to krátí!!!!Úžasný