11.3. - 13.3.  Opakování desetinných čísel

do sešitu z matematiky vyřeš příklady z učebnice.

Porovnávání des. čísel :  stejný počet desetinných míst!   str. 80/3

Zaokrouhlování des. čísel : rozhoduje číslo za       str. 82/3

Sečítání a odčítání des. čísel : stejný počet des. míst, závorky mají přednost   86/1

K dalšímu procvičení je možné využít pracovní sešit nedodělané příklady od str.31 po str.40