v pátek 11.6.

píšeme čtvrtletní písemnou práci za poslední čtvrtletí tohoto školního roku 

Témata písemné práce:

Zobrazení ve středové souměrnosti

Poměr: rozšiřování, krácení, základní tvar, změna v poměru, rozdělení v poměru, postupný poměr, měřítko plánu a mapy, úměra

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka