umíme to - heslo třídy: zs-krtiny-7A-2020/21 

4.písemná práce - pátek 9.6.
Témata:

Lomené výrazy - úpravy(rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání)
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Goniometrické funkce - sin, cos, tg - vyjádření, výpočet hodnoty funkce, výpočet úhlu, praktické využití