Milí žáci, vypočítejte si samostatně příklady na hustotu. Kdo chodí do školy, spočítáme je spolu, ostatní je spočítejte doma. Řešení bude koncem týdne zveřejněno. Nemusíte posílat.

 

Výpočet hustoty:

 

1)    Urči hustotu látky, ze které je zhotoven náramek, který má objem 2,2 cm3 a hmotnost 23,1 g.

2)    Plný kovový váleček má objem 55 cm3 a hmotnost 390,5 g. Jakou hustotu má látka, ze které je zhotoven?

3)    Těleso o objemu 100 cm3 má hmotnost 789 g. Urči hustotu látky.

4)    Odlitek kovu má při objemu 1,5 m3  hmotnost 11,7 t. Urči hustotu látky.

5)    V cisterně je kapalina o objemu 20 000 litrů a hmotnosti 15,4 t. Jakou hustotu má kapalina?