Milí žáci,

 Minulý týden jsem vám nezadala žádnou práci, nechala jsem vám čas, abyste si vše doplnili a měli všichni vše v pořádku. Pošlete mi, prosím, na stejný email istokova@seznam.cz foto vašeho zápisu v sešitě. Měla by tam být vyplněná tabulka a sestrojený graf. Vaše práce budu opět hodnotit a budou mít vliv na vaši závěrečnou známku z fyziky. Máme téměř všechno probrané, kromě počítání hustoty. Doufala jsem, že se ještě letos sejdeme a vysvětlím vám příklady osobně. Bohužel budou v červnu probíhat jenom konzultace, kde se na výpočty zaměřím. Pokusím se zavést vše velmi jednoduše, abyste příklady na výpočet hustoty pochopili. Jedná se o nejtěžší učivo fyziky v 6. ročníku.

Zápis do sešitu:

Výpočet hustoty

Hustotu látky vypočítáme, když hmotnost tělesa, které je z dané látky vyrobené, vydělíme objemem tělesa. (Dbejte na správný zápis písmene ró – mikulášská hůl.)

 Vztah - vzorec:           ρ(ró) = m : V

 Postup:

  • Přečteme si zadání příkladu.
  • Vypíšeme fyzikální veličiny, převedeme na vhodné jednotky.
  • Zapíšeme vzorec, dosadíme do vzorce, vypočítáme.
  • Napíšeme odpověď.

 

Jednoduché příklady a jejich řešení:

1)   Váleček má hmotnost 35 gramů a objem 5 cm3. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

m = 35 g

V = 5 cm3

ró =? (g/cm3)

ró = m : V

ró = 35 : 5

ró = 7 g/cm3

Hustota látky je 7 g/cm3.

2)   Krychle má objem 24 cm3 a váží 12 gramů. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

m = 12 g

V = 24 cm3

ró =? (g/cm3)

ró = m : V

ró = 12 : 24

ró = 0,5 g/cm3

Hustota látky je 0,5 g/cm3.

 Nyní se pokuste vyřešit příklady 3) a 4). Držte se uvedeného postupu. Pracujte pečlivě. Hodně štěstí.

 3)   Jehlan má hmotnost 56 gramů a objem 14 cm3. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

4)   Kvádr má objem 8 cm3 a váží 2 gramy. Vypočítej hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno.

 

Příště zveřejním řešení. Nemusíte příklady posílat. Mějte se krásně.