Kontrola SAMOSTATNÉ PRÁCE z minulé hodiny:

  • Převeď na minuty

1)    3 h 20 min = 3.60 +20 = 180 + 20 = 200 min

2)    1 h 35 min = 95 min

3)    4 h 8 min = 248 min

4)    2 h 12 min = 132 min

5)    0,6 h = 0,6 . 60 = 36,0 = 36 min

6)    0,7 h = 42 min

7)    0,2 h = 12 min

8)    0,5 h = 30 min

9)    0,4 h = 34 min

10)                      4,1 h = 4,1 .60 = 246 min

  • Převeď na sekundy

1)    5 min = 300 s

2)    2 min 10 s = 130 s

3)    4 min 30 s = 4. 60 +30 = 270 s

4)    15 min =15.60 = 900 s

5)    6,5 min = 6,5.60 = 390 s

6)    2,5 min = 150 s

7)    10 min = 600 s

8)    0,1 h = 0,1. 3600 = 360 s

9)    0,3 h = 0,3. 3600 = 1080 s

10)                      1,2 h = 1,2. 3600 = 4320 s

 

Převody jednotek času

(na větší jednotky)

!!! Platí obecně:

Při převodu na jednotky menší se násobí, při převodu na jednotky větší se dělí.

Další text nemusíte zapsat do sešitu, přečtěte si, snažte se pochopit a vypracujte samostatnou práci.

  • Převádění z minut na hodiny a minuty:

(Číslo v minutách dělíme 60, zbytek jsou minuty.)

Řešené příklady:    100 min = 100 : 60 = 1 h 40 min

                                   510 min = 510 : 60 = 8 h 30 min

                                   20 min = 20 : 60 = 0 h 20 min

  • Převádění z minut na desetinné číslo v hodinách:

(Číslo v minutách dělíme 60, zbytek jsou minuty.)

Řešené příklady:    100 min = 100 : 60 = 1, 666 = 1,67 h (zaokrouhlíme)

                                   510 min = 510 : 60 = 8,5 h

                                   20 min = 20 : 60 = 0,333 h = přesnější vyjádření je zlomek 1/3 h

  • Převádění ze sekund na desetinné číslo v minutách: (obdobné jako v předchozím)

 Řešené příklady:   90 s = 90 : 60 = 1,5 min

                                   315 s = 315 : 60 = 5,25 min

                                   45 s = 45 : 60 = 0,75 min = ¾ min

  • Převádění sekund na desetinné číslo v hodinách:

Řešené příklady:    540 s = 540 : 3600 = 0,15 h

                                   1 800 s = 1800 : 3600 = 0,5 h

                                   4200 s = 4200 : 3600 = 1,1666 = 1,17 h

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

  • Převeď na desetinné číslo v minutách

1)    54 s =

2)    150 s =

3)    250 s =

4)    630 s =

5)    462 s =

6)    144 s =

7)    300 s =

8)    600 s =

9)    900 s =

10)                      840 s =

 

  • Převeď na desetinné číslo v hodinách

1)    720 s =

2)    5400 s =

3)    9000 s =

4)    6120 s =

5)    3960 s =

  • Převeď na hodiny a minuty

1)    170 min =

2)    75 min =

3)    350 min =

4)    140 min =

5)    500 min =