Kontrola práce z minulé hodiny

Převeď na základní jednotky:

1)   58 cm = 0,58 m

2)   625 dm = 62,5 m

3)   2,5 km = 2 500 m

4)   15 dm2 = 0,15 m2

5)   120 cm2 = 0,0120 m2

6)   3 750 cm2 = 0, 3750 m2

7)   4,2 a = 420 m2

8)   0,1 ha = 1 000 m2

9)   850 g = 0,850 kg

10)       1,5 q = 150 kg

11)       0,35 t = 350 kg

12)       20 dkg = 0,2 kg

13)       470 l(litrů) = 0,47 m3

14)       600 dm3 = 0,6 m3

15)       1,15 g/cm3 = 1 150 kg/m3

 

Nové učivo:       Přečti si návod, snaž se pochopit. Do sešitu zapiš jen nadpis a vypracuj samostatnou práci.                       Převody jednotek času

(na menší jednotky)

  • Převádění z hodin a minut na minuty

(Číslo u hodin násobíme 60 a přičteme minuty)

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY:          5 h 10 min = 5×60 + 10 = 310 min

                                               2 h 15 min = 2×60 + 15 = 135 min

  • Převádění desetinného čísla v hodinách na minuty

(Číslo u hodin násobíme 60)

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY:          3,2 h = 3,2×60 = 192 min

                                               0,8 h = 0,8×60 = 48 min

                                               0,44 h = 0,44×60 = 26,4 min 26 min (zaokrouhlíme)

  • Převádění desetinného čísla v minutách na sekundy

(Provádí se stejným způsobem jako v předchozím příkladu.)

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY:          1,3 min = 1,3×60 = 78 s

                                               0,9 min = 0,9×60 = 54 s

  • Převádění desetinného čísla v hodinách na sekundy

(Číslo u hodin násobíme číslem 3 600)

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD:                         0,5 h = 0,5×3 600 = 1 800 s  

 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE:

  • Převeď na minuty

1)    3 h 20 min =

2)    1 h 35 min =

3)    4 h 8 min =

4)    2 h 12 min =

5)    0,6 h =

6)    0,7 h =

7)    0,2 h =

8)    0,5 h =

9)    0,4 h =

10)                      4,1 h =

  • Převeď na sekundy

1)    5 min =

2)    2 min 10 s =

3)    4 min 30 s =

4)    15 min =

5)    6,5 min =

6)    2,5 min =

7)    10 min =

8)    0,1 h =

9)    0,3 h =

10)                      1,2 h =