Č a s

je fyzikální veličina.

Značka:                       t  

Základní jednotka:      1 s         (sekunda)

Měřidlo:                          Hodiny, stopky, kalendář

 

Údaje na hodinách seřizujeme podle signálů mezinárodní časové služby, které vysílá rozhlas, televize a telefon, lze najít na internetu.

 

Vedlejší jednotky:  

Minuta    -       1min           = 60 s

 

Hodina    -       1 h          = 60 min = 3600 s

 

Den            -        1 d  =  24 h  =  24 . 3600 =  86 400 s

 

Týden = 7 dní = 7. 24 = 168 h

 

Opakování -  Převeď na základní jednotky:

1) 58 cm =

2) 625 dm =

3) 2,5 km =

4) 15 dm2 =

5) 120 cm2 =

6) 3 750 cm2 =

7) 4,2 a =

8) 0,1 ha =

9) 850 g =

10)     1,5 q =

11)     0,35 t =

12)     20 dkg =

13)     470 l(litrů) =

14)     600 dm3 =

15)     1,15 g/cm3 =