1. HODINA – 30. 3. 2020 – 6.A

                       31. 3. 2020 – 6.B

1. opiš do sešitu kapitolu Starověké Řecko – archaické období

2. kapitolu se nauč

3. podívej se na prezentaci - stránky  14- 15, 16 - 18

ŘECKO - 1.cast.pdf

STAROVĚKÉ ŘECKO

ARCHAICKÉ OBDOBÍ

8. – 6. STOL. PŘ. N. L.

Vznik městských států – v Řecku nevznikla říše, vznikly nejprve vesnice, z nich města, města ovládla své zemědělské okolí, vznikly městské státy – nejvýznamnější byly Sparta a Atény

Velká řecká kolonizace: 1. v Řecku byl nedostatek půdy – lidé odcházejí z Řecka – začíná kolonizace

                                            2. kolonizace – osídlování neosídlených oblastí mimo území Řecka, zakládání nových osad – kolonie

                                             3. výpravu zorganizovalo mateřské město v Řecku, ale kolonie na něm byla nezávislá, mezi oběma se rozvíjely obchodní vztahy

                                             4. vhodná místa – pobřeží moře -  možnost dostat se na místo loděmi

                                                                            - úrodná půda

                                                                             - pitná voda

                                                                             - mírové přijetí domorodců v okolí osídleného místa

                                             5. kolonie vznikaly kolem Středozemního a Černého moře, na severu Afriky a na jihu Itálie

 

2. HODINA – 1. 4. 2020 – 6.A

                        2. 4. 2020 -  6.B

STAROVĚKÉ ŘECKO

MĚSTSKÝ STÁT SPARTA

Vznik: 1. spojení 4 osad v město, město vytvořilo městský stát

            2. Spartu založili Dórové

            3. leží na Peloponéském poloostrově

            4. Sparťané si podmanili a zotročili původní obyvatelstvo

Charakteristika státu: 1. království

                                        2. vojenský stát – celý život Sparty zaměřen na válku, Sparťané byli profesionální vojáci – tvrdý vojenský výcvik

Dělení obyvatel: 1. plnoprávní Sparťané – řídí stát, vlastní půdu, vojáci

                               2. neplnoprávní Sparťané – podmanění původní obyvatelé, jsou svobodní, živí se řemeslem a obchodem

                               3. otroci – nesvobodní

Správa a řízení státu: 2 králové

                                      5 úředníků

                                      rada starších

                                      lidové shromáždění

Život ve Spartě – žili prostě, neznali umění, železné peníze, nejdůležitější pro Sparťany byla válka

Výchova dětíchlapci odebráni v dětském věku rodičům, vychovával je stát ve vojenských družinách pro válku, cvičili se zbraněmi, tělesná příprava, tvrdé podmínky v družinách, od 12 let dostávali málo jídla, opatřovali si je krádežemi, od 18 let vojenský výcvik, od 20 let vojáci ve spartské armádě, ve 30 letech odchod z armády – mohli si založit rodinu

-        Dívky – vychovávány doma, tělesná průprava, pomáhaly při obraně města

Armáda – vojáci se nazývali hoplité – bojovali v sevřených řadách, před sebou štíty a kopí

Peloponéský spolek – založen v 6. stol. př. n. l.  – vojenský spolek států na Peloponéském poloostrově – v čele stála Sparta