1. hodina 16.3.: 

: 1. záznam nalepený v sešitu Malé otrokářské státy - zopakovat Chetícii, Fénícii a Persii

   2. ze stejného záznamu naučit se Palestinu a Krétu

2. hodina 18.3. 1. opsat z přílohy kapitolu Starověké Řecko - úvod do sešitu

                           2. tuto kapitolu se naučit

 

 

Starověké Řecko.

Přírodní podmínky.

 1. Jih Balkánského poloostrova a Peloponéský poloostrov. Ostrovy v Egejském moři, pobřeží Malé Asie
 2. Obléváno Středozemním, jónským a Egejským mořem
 3. Povrch je hornatý, při pobřeží a v údolí řek jsou nížiny
 4. Posvátná hora Olymp na severu
 5. Horká a suchá léta, prší v zimě, málo vody

Zaměstnání

 1. zemědělství - málo půdy – pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, olivy, víno
 2. chov – ovce, kozy, prasata
 3. rybolov
 4. stavba lodí a mořeplavba – členité pobřeží
 5. řemeslo – hrnčířství a zpracování kovů
 6. obchod – dovoz dřeva kovů
 7. těžba – hrnčířské hlína mramor, stříbro - vývoz