Nejdříve řešení pracovního listu z minulého týdne:

SLOVESA_6_řešení.doc

Popis postavy (čarodějnice) mi můžete poslat mailem nebo odevzdat v sešitě po příchodu do školy.

daniela.chvatalova@zskrtiny.cz

 

MLUVNICE - v tomto týdnu zopakujeme učivo o podmětu. Pečlivě si prohlédněte prezentaci, ve které jsou shrnuty nejdůležitější informace o podmětu. Zapište si do sešitu druhy podmětu a ke každému jeden příklad.

Podmet_6.pptx

Vytiskněte si nebo vypracujte do sešitu cvičení z pracovního listu, ve kterých si upevníte získané znalosti. K procvičení učiva můžete kromě vloženého pracovního listu použít také cvičení 2/str. 68 nebo cv.4/str. 69.

Podmet_druhy_6.docx

 

LITERATURA - přečtěte si komiksy  (str. 80 - 85) a do sešitu z literatury krátce zapište, co je to komiks (str. 83, alespoň 3 informace).