Mluvnice - opakování slovesných tvarů

SLOVESA_6.doc

 

Sloh - popis postavy - dokončení popisu čarodějnice

- učebnice str.122/cv.1 - doplňte si do každého řádku slova vhodná k popisu čarodějnice

- vypracujte popis čarodějnice podle následující osnovy (rozsah minimálně 12 vět)

Osnova: 1) Úvod - kde čarodějnice bydlí

               2) Stať - a) postava (tělo, celkový vzhled)

                             b) hlava, vlasy, tváře, pohled, hlas

                             c) oblečení, oblíbené zvíře, další předměty (koště...)

                             d) vlastnosti, povaha

                3) Závěr - hodnocení (líbí/nelíbí, kde se s ní můžeme setkat...)