MLUVNICE

Děkuji za zaslané pracovní listy. Procvičovat větné členy budeme i nadále, využijeme k tomu cvičení v učebnici – str. 82/ cv. 1 – celé cvičení napište do sešitu, doplňte i/y, vyberte si 5 vět a v nich určete všechny větné členy.

V tomto týdnu si zopakujeme učivo o větě jednoduché a souvětí, u souvětí vždy napíšeme jeho vzorec (tzv. lineární). Pusťte si video se shrnutím učiva:

veta_jednoducha_souveti_video_final.mp4

Do sešitu vlepte nebo napište následující zápis:

Veta_jednoducha_souveti_zapis_6.docx

Vypracujte pracovní list:

Veta_jednoducha_souveti_PL_6.doc

Vaši práci mi prosím odešlete do konce týdne na mail – pouze ti, kteří nepřijdou v pondělí 1. 6. do školy. Ostatní přineste vypracované úlohy s sebou.

K procvičení učiva o větě jednoduché a souvětí využijte následující vhodná on-line cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/726

https://www.skolasnadhledem.cz/game/727

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1237

Na "Umíme česky" jsou zadána 3 cvičení na celkové procvičování mluvnice, budu ráda, pokud je využijete (vyberte si alespoň 2 z nich). Pokud se vám stále nedaří přihlášení do své třídy, využijte následující odkazy:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-ruzne-druhy-1-uroven/4137

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-pavouci-1-uroven/1459

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-zajmen-1-uroven/2344

 

LITERATURA

Vyberte si v čítance jakýkoli text z oddílu „Putování za zvířaty“ (str. 108 – 125), který vás zaujme. Po přečtení ústně odpovězte na otázky za textem a udělejte si krátký zápis do sešitu „literatura“ (3-5 vět).

 

SLOH

Přečtěte si v učebnici na str. 130, co je to vypravování (tabulka) a příběh o ztraceném kolu (str. 130/cv. 1). U vypravování je důležité, aby byla dodržena časová posloupnost - aby děje na sebe navazovaly. Seřaďte tedy jednotlivé věty ze cv. 2/str. 131 správným způsobem (věty nemusíte opisovat, přiřaďte k nim čísla a zapište si do sešitu pořadí).

Vymyslete a napište do sešitu krátké vyprávění (10 vět) o tom, jak jste se učili nějaký sport (jezdit na kole, na bruslích, plavat, hrát badminton...). Ve vyprávění použijte aspoň jedenkrát přímou řeč. (Vypracujte do 29. 5. - buď pošlete mailem nebo přineste rovnou do školy).

Komentáře

Zanechat odpověď(Váš e-mail nebude veřejně zobrazen.)


Kód CAPTCHA

Klikněte na obrázek pro zobrazení jiného CAPTCHA kódu.