Procvičujte učivo, které již znáte:

 

vyjmenovaná slova

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6
https://www.skolasnadhledem.cz/game/495
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4940

 

slovní druhy
https://www.skolasnadhledem.cz/game/635
https://www.skolasnadhledem.cz/game/348
https://www.skolasnadhledem.cz/game/504
https://www.skolasnadhledem.cz/game/505
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8
https://www.skolasnadhledem.cz/game/9

 

podstatná jména
https://www.skolasnadhledem.cz/game/10
https://www.skolasnadhledem.cz/game/11
https://www.skolasnadhledem.cz/game/12
https://www.skolasnadhledem.cz/game/13
https://www.skolasnadhledem.cz/game/14
https://www.skolasnadhledem.cz/game/325
https://www.skolasnadhledem.cz/game/689
https://www.skolasnadhledem.cz/game/323
https://www.skolasnadhledem.cz/game/554
https://www.skolasnadhledem.cz/game/688
https://www.skolasnadhledem.cz/game/690
https://www.skolasnadhledem.cz/game/691
https://www.skolasnadhledem.cz/game/26

 

přídavná jména
https://www.skolasnadhledem.cz/game/626
https://www.skolasnadhledem.cz/game/555
https://www.skolasnadhledem.cz/game/707
https://www.skolasnadhledem.cz/game/506
https://www.skolasnadhledem.cz/game/507
https://www.skolasnadhledem.cz/game/29
https://www.skolasnadhledem.cz/game/702
https://www.skolasnadhledem.cz/game/708
https://www.skolasnadhledem.cz/game/700
https://www.skolasnadhledem.cz/game/701
https://www.skolasnadhledem.cz/game/704
https://www.skolasnadhledem.cz/game/706
https://www.skolasnadhledem.cz/game/698
https://www.skolasnadhledem.cz/game/716

 

zájmena a číslovky
https://www.skolasnadhledem.cz/game/15
https://www.skolasnadhledem.cz/game/509
https://www.skolasnadhledem.cz/game/18
https://www.skolasnadhledem.cz/game/508
https://www.skolasnadhledem.cz/game/16
https://www.skolasnadhledem.cz/game/19
https://www.skolasnadhledem.cz/game/17
https://www.skolasnadhledem.cz/game/327
https://www.skolasnadhledem.cz/game/710
https://www.skolasnadhledem.cz/game/711
https://www.skolasnadhledem.cz/game/330

 

slovesa
https://www.skolasnadhledem.cz/game/25
https://www.skolasnadhledem.cz/game/30
https://www.skolasnadhledem.cz/game/22
https://www.skolasnadhledem.cz/game/20
https://www.skolasnadhledem.cz/game/31
https://www.skolasnadhledem.cz/game/32
https://www.skolasnadhledem.cz/game/21
https://www.skolasnadhledem.cz/game/23
https://www.skolasnadhledem.cz/game/331
https://www.skolasnadhledem.cz/game/714
https://www.skolasnadhledem.cz/game/713
https://www.skolasnadhledem.cz/game/715
https://www.skolasnadhledem.cz/game/712
https://www.skolasnadhledem.cz/game/332