Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů (stejná slova mohou být v různých větách odlišnými slovními druhy)

- určování mluvnických kategorií podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor)

- podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

- podstatná jména konkrétní a abstraktní

- podstatná jména obecná a vlastní (pravopis velkých písmen)

- skloňování podstatných jmen a jejich tvary (viz tabulka - učebnice str. 21)

- názvy částí těla a jejich skloňování (viz tabulka - učebnice str. 23)