Pomůcky:

- učebnice

- sešit č. 564 (mluvnice + sloh)

- sešit č. 544 (literatura)

- v 6. ročníku navíc sešit č. 544 (testový, který si žáci nechávají ve škole až do 9. ročníku)

- desky na ukládání materiálů ke čtenářským dílnám (kroužkový pořadač na eurofolie)

 

Hodnocení - výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

- čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy

- testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)

- diktáty, pravopisná cvičení

- mluvnická cvičení

- slohové práce

- čtenářský deník, aktivita v rámci čtenářských dílen

- práce v hodině, aktivita

- domácí úkoly (za pět domácích úkolů je jedna známka do žk)

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce.

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických testů.

 

Důležitá pravidla:

- v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc 

- testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin

- pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva


Čtenářský deník

- v průběhu školního roku přečíst nejméně 3 knihy a jednu z přečtených knih odprezentovat (kniha dle vlastního výběru, možno vypůjčit v žákovské knihovně)

- termíny odevzdání: 29. 11. 2019, 28. 2. 2020, 29. 5. 2020

Doporučená četba: J. Foglar: Záhada hlavolamu, R. Kipling: Mauglí, J. London: Bílý tesák, A. Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka, E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti, R. Gosciny: Mikulášovy prázdniny, L. Pergaud: Knoflíková válka, J. Werich: Fimfárum, A. C. Doyle: Pes baskervillský...

Zápis bude obsahovat následující údaje:

- autor

- název knihy

- vydavatelství + rok vydání

- počet stran

- žánr (román, povídka, kronika, pohádka, bajka, pověst, kronika, cestopis...)

- hlavní postavy + stručná charakteristika

- stručný děj

- názor na knihu (líbila/nelíbila a proč, co mi připadalo vtipné, originální, sympatické atd.)

- hodnocený jedničkou bude pouze kompletní zápis se všemi požadovanými údaji

 

Prezentace vybrané knihy: důležité údaje o knize (viz čtenářský deník), 3-5 min souvislého, promyšleného projevu o knize (hlavní postavy, děj, hodnocení) + zápis na A4.

- libovolný sešit na čtenářský deník