1. Řešení práce zadané minulý týden

PS s. 26/ cv. 1 - zkontroluj si:

2. a campsite   /3. a passport   /4. a suitcase   /5. luggage  /6. a label   /7. a trolley   /8. a tent

Učebnice str. 33/ 4a

2. were /3. was  /4. were  /5. was  /6. was   /7. were  /8. was

2. Úkoly na tento týden:

- učebnice str. 33/ 7a - opsat cvičení do sešitu, podtrhnout     doplněná slova pro jednodušší konrolu

- trénovat nepravidelná slovesa

odkazy:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in2.htm

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

- přečíst článek 2b/ 34 v učebnici, odpověz do sešitu na tyto otázky:

1. How did they travel to Spain?

2. Did they have their passports?

3. Who checked the label on the luggage?

4. Did Clare open the suitcase?

5. Why did they go back to the airport?