Čtvrtletní písemná práce - 12. 11. 2021

Irregular verbs (nepravidelná slovesa)

vocabulary Unit 1 - A, B

Past simple

Past continuous

General questions 

Reading