Návštěva knihovny v Blansku

Dne 22.10. jsme ještě spolu se 6.B  navštívili Městskou knihovnu v Blansku. Paní knihovnice pro nás měla připraveny nejrůznější otázky týkající se jak našeho vlastního čtenářství, tak i ty o celkovém fungování knihovny.

Dozvěděli jsme se, jaká jsou v knihovně oddělení, jak jsou řazeny knihy, co vůbec obnáší návštěva knihovny. Dále jsme zjistili, co všechno si lze v knihovně vypůjčit (knihy, cd, hry, časopisy…), a pak jsme si mohli oddělení sami prohlédnout a vyhledat si, co nás zajímá.

Myslím, že tato návštěva byla pro mnohé z nás užitečná – protože ne každý do knihovny chodí, takže jsme alespoň zjistili, jak to v takové větší knihovně funguje.