Čtvrtletní písemnou práci píšeme v úterý 14.6.

procenta

čtyřúhelníky - konstrukce

výpočty obsahů a obvodů kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, trojúhelník

Vzorové příklady ve školním sešitě nebo v pracovním sešitě.

Témata pro 7. ročník

Opakování 6. ročníku - září, říjen ( desetinná čísla, dělitelnost, osová souměrnost, krychle, kvádr)

Zlomky - listopad, prosinec

Celá čísla -  únor

Racionální čísla - únor

Poměr- březen

Přímá a nepřímá úměrnost -  duben

Procenta - květen

Středová souměrnost - leden

Konstrukční úlohy - trojúhelníky ( leden) , čtyřúhelníky červen

Výpočty obsahů a obvodů v trojúhelnících a čtyřúhelnících červen

Hranoly červen