Žáci budou plnit úkoly dle zadaných pokynů v Google učebně. Sešit do tohoto předmětu není nutný, jelikož úkoly jsou zadáváy i hodnoceny v Google učebně, kvůli jednotnému prostředí a přehlednosti. Známky ze závěrečných samostatných prací (vždy po ukončení tematického celku) budou zapisovány do elektronické žákovské knížky a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu.

Dál bude hodnocena aktivita a přístup k práci či průběžné úkoly. Tyto známky budou zapsány v kurzu Google učebny .

Mgr. Petr Zouhar