Pro malý zájem jsme se neúčastnili lyžařského kurzu :o(

31.1. -  vydání vysvědčení za 1. pololetí.