Pokusíme se 1x za měsíc popsat, co jsme v naší třídě zažili zajímavého.