TŘÍDNICKÁ HODINA

Třídnická hodina bude probíhat vždy první čtvrtek v měsíci 5. vyučovací hodinu.

Bude mít preventivní charakter týkající se klimatu třídy.