Pravidla pro hodnocení  2021/2022- 2. ročník 

 Český jazyk:  za pololetí zahrnuje

 • diktáty (1x za týden)
 • testy (po ukončení určitého výukového celku)
 • čtvrtletní práce (vždy ohlášeny předem a společně procvičeny)
 • práci v hodině
 • domácí úkoly – jejich plnění
 • čtenářské listy

Matematika: za pololetí zahrnuje

 • sloupečky (ověření zvládnutého učiva – 1x za týden)
 • testy (po ukončení určitého výukového celku)
 • čtvrtletní práce (vždy ohlášeny předem a společně procvičeny typy příkladů)
 • práci v hodině
 • domácí úkoly – jejich plnění

    Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Výchovy:

Není rozhodující výkon. Důraz je kladen na kladný vztah žáka k výchově, jeho aktivní zapojování při dané činnosti. Taktéž bude posuzována míra zlepšení.

Pravidla

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen známkami 4 nebo 5,  může si známku opravit formou písemného nebo ústního přezkoušení.
 • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit  zameškané učivo -  oslovením spolužáka či vyučujícího.