Měsíc září

Září pro nás bylo v duchu opakování a procvičování učiva z 1. ročníku. Seznamovali jsme se s novou paní učitelkou. Paní asistentku máme stejnou, stejně tak třída a šatna nám  zůstala z  minulého roku. 

 Co jsme zažili kromě učení

  • Ekotým nám připomněl, jak správně třídit odpad 
  • Regionální výlet do Domu přírody v Moravském krasu s programem “Den s netopýrem v Moravském krasu”. Žákům byl představen život netopýra v průběhu roku, vyzkoušeli si, jak netopýr loví potravu a jaká nebezpečí na něj číhají v přírodě. Při návštěvě Kateřinské jeskyně jsme obdivovali krápníkovou výzdobu a za odměnu se nám nad hlavami proletěl netopýr.  

 

3146431C-C49D-496B-BA01-52BE90973F72.jpeg 

 2E5D413C-0660-4880-A843-22A8B0FE8C71.jpeg

  897F586D-3E5F-4404-B1DF-F4C778DD843B.jpeg

  • Den Křtin, kde proběhlo kulturní vystoupení žáků spojené s vyhodnocením výtvarné a literární soutěže.  Naše třída přispěla výtvarnými pracemi ,,Šneka Krasíka”. Vítězkou I. kategorie se stala žákyně naší třídy Patricie Legut. Všechna díla byla velice zdařilá a všem žákům patří poděkování.

 

 7E18E05E-B4E1-48DA-B76C-5624D363B5FD.jpeg

  • Oranžový den- připomenutí nástupu podzimu 
  • „Den bez auta” zaměřen na šetrnou dopravu do školy. Ve třídě však nemáme všechny žáky, kteří se dopravují ekologicky. Snad za to mohlo deštivé počasí a příště to už zvládneme všichni.