Měsíc leden

První lednové dny se u nás nesly v duchu Vánoc. Děti si vzájemně povyprávěly o svém vánočním dni, ve výtvarné výchově malovaly vánoční dárky, které objevily pod stromečkem.  Vánoční nálada nám zůstala i díky „Tříkrálovému koncertu“, který se konal 6.1. v křtinském kostele. Vrátili jsme se do období adventu a čekání na Ježíška. Společně si zazpívali koledy a rozloučili se s vánočním časem.

IMG_0117.jpg

Sníh nás vytáhl v hodině tělesné výchovy na procházku.

IMG_0162.jpg

IMG_0194.jpg

 Zvládli jsme napsat pololetní práce, většina dětí se výborně připravila. Za pilnou práci děti dostaly krásné pololetní vysvědčení, které jsme si rozdali poslední lednový den. Šest dětí ze třídy bylo oceněno pochvalou třídního učitele za zapojení do sběrových soutěží pořádané školou a za vzornou přípravu do školy. Všichni zaslouženě získali medaili za skvělou půlroční práci.