Měsíc březen: 

Jarní měsíc jsme si všichni moc užili. V průběhu nás čekaly týdenní prázdniny, načerpali jsme nové síly a některé děti zdokonalily své lyžařské dovednosti.

V českém jazyce nás čekaly párové souhlásky, procvičovali jsme tvrdé a měkké souhlásky. V matematice jsme měřili a porovnávali úsečky, trénovali slovní úlohy a zúčastnili se soutěže Matematický klokan. Trojka nejlepších řešitelů v naší třídě byl Jonášek, Miuška a Kubík. Moc gratulujeme. 

V pracovních činnostech jsme si upekli vynikající bábovku a tvořili jarní kytice.52982619-8FFE-494D-8200-BFEEA3A38426.jpeg

Přivítali jsme jaro zeleným dnem. 

A7B08BBE-5969-40DF-BFEC-934C8334D146.jpeg
Poslední březnový den nás navštívila paní, která nám přiblížila původ velikonočních svátků. 

79E432C9-4BFF-4F44-B953-BE425360864B.jpegZapojili jsme se také do sběrové soutěže papíru. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Naše třída momentálně zaujímá krásné 3. místo ve sběrových akcích.