Čtenářský deník 

V letošním školním roce každý žák přečte minimálně čtyři knihy a jejich zkrácený obsah zapíše do čtenářského listu. Vzor čtenářského listu ke stažení zde, vytištěný čtenářský list je rovněž možno si vyzvednout u třídní učitelky. 

Čtenářská karta .pdf


Ke kontrole budou jednotlivé čtenářské listy odevzdané k daným termínům: 

1. kontrola 7.1.2022
2. kontrola 4.3.2022
3. kontrola 29.4.2022
4. kontrola 21.6.2022