V říjnu jsme se pilně učili. Výborně nám jde matematika a docela dobře i čtení slabik, začali jsme psát perem a už jsme zvládli první písmenka. 
15. října proběhl projektový "Den zdraví" zaměřený na zdravý životní styl. Zacvičili jsme si, relaxovali, a společně jsme si připravili zdravou svačinu - smažená jablíčka a ovocný salát. Potom jsme se ve skupinách snažili určit, které potraviny jsou zdravé a které ne. Součástí dne byl také charitativní běh  „Pro varhany“, kterým jsme přispěli na rekonstrukci varhan v křtinském kostele.
IMG_20211015_091959.jpg IMG_20211015_093905.jpg IMG_20211015_093936.jpg
V říjnu jsme si také užili společné "Dýňování" s našimi kamarády deváťáky. Vydlabali jsme velké oranžové dýně a vyřezali z nich strašidelné obličeje. Ty jsme pak nazdobili a dýně jsme naaranžovali do atria.
IMG-20211021-WA0004.jpg IMG-20211021-WA0025.jpg IMG-20211022-WA0002.jpg
Na konci měsíce jsme shlédli ukázku výcviku dravých ptáků. Seznámili jsme se s našimi dravci a sovami a viděli jsme, jak dravci loví kořist. Ptáky jsme pak malovali ve výtvarné výchově.
V říjnu jsme také zažili své první prázdniny, kdy jsme si odpočali a nabrali nových sil do další práce.