Začátkem května jsme vyráběli keramická srdíčka pro své maminky a také malovali kytky, aby se tu jaro už konečně definitivně zabydlelo. Hodně čteme a píšeme, abychom do konce května zvládli všechna písmenka. Výborně nám jde matematika - už počítáme s přechodem přes desítku.
Velmi dobře jsem si vedli v posledním sběru starého papíru a v celoroční sběrové soutěži jsme obsadili krásné 3. místo oceněné částkou 500 Kč.
Naše spolužačka Adélka a její rodiče nás pozvali do křtinského arboreta, kde bydlí, a tak jsme pondělí 16. května věnovali poznávání přírody na jedné z naučných stezek arboreta. Seznámili jsme se se životem stromů, vyluštili tajenku a našli poklad. Pěkné dopoledne jsme zakončili ohněm a opékáním špekáčků, chlebů, jablek i bonbonů.
P1280203.JPG P1280207.JPG P1280209.JPG

Poslední květnový týden proběhl ve znamení kultury, konkrétně jsme zhlédli koncert žáků ZUŠ a divadelní představení Jabloňová víla, které nám zahráli ochotníci z Jedovnic.
A konečně 30. května jsme spolu s druháky odfrčeli na pobyt v přírodě do Lesního penzionu Podmitrov. Jak jsme si to užili, se dozvíte v našem červnovém příspěvku.