V dubnu jsme završili práci ve třetím čtvrtletí písemnými pracemi z českého jazyka a matematiky a začali jsme se hodně věnovat prvouce, hlavně chodit ven poznávat přírodu.
V pracovních činnostech jsme si udělali jarní motýlkové kolíčky.
1682783810259 - kopie.jpg

5. dubna reprezentovala naši školu v pěvecké soutěži Jedovnická kuňka Lucka, která obsadila krásné 4. místo - gratulujeme.
Na konci měsíce se zase do školního běžeckého družstva kvalifikovali Róza a Marek, kteří se pak zúčastnili Běžecké štafety.20. dubna jsme společně s celou školou oslavili Den Země, kdy jsme se společně s ostatními žáky rozdělili do dvanácti družstev, která postupně vyrazila na pětikilometrový lesní okruh plnit osm různých úkolů spojených s jídlem.
Během dubna jsme také pokračovali v projektu Global Storylines "Obr od Bodláčí hory".
Fotka naší třídy se v dubnu objevila v Brně na Moravském náměstí "u Jošta", kde se na billboardech prezentovala Mendelova univerzita, se kterou naše škola spolupracuje.

1682783810276.jpg