V březnu jsme se naplno věnovali násobilce a svůj matematický talent jsme si ověřili také v mezinárodní soutěži Matematický klokan. Nejlepší ze všech druháků a třeťáků, kteří tvoří jednu kategorii, byl David - gratulujeme ke skvělému výkonu.
V rámci tradiční akce Březen - měsíc knihy jsme navštívili místní knihovnu, kde nám paní knihovnice připravila program věnovaný komiksům. Mnoho nového jsme se dozvěděli a sami si vyrobili jednu komiksovou stránku.
1682783951107.jpg 1682783951120.jpg 1682783951126.jpg

Na druháky je také zaměřena první část preventivního programu Hasík, který nám přichystali hasiči a který bude pokračovat dalšími dvěma částmi v dubnu a červnu.
Začal nám také plavecký výcvik, kde si v bazénu ve Vyškově užíváme vody a zlepšujeme své plavecké dovednosti.
1682783879637.jpg 1682783879695.jpg 1682783879712.jpg

Během března jsme také pokračovali v projektu Global Storylines "Obr od Bodláčí hory" .