Naše škola je zapojena v celostátním projektu Recyklohraní, který je zaměřen na třídění a recyklaci odpadů a vzdělávání žáků v této oblasti.

RECYKLACE HROU
Letošní první akcí byl program pro žáky 1. stupně Recyklace hrou, s nímž do naší školy přijela lektorka,která postupně děti všech tříd velice aktivní formou seznámila s recyklací různých materiálů. Nejprve se žáci společně zaměřili na třídění odpadu a poté ve skupinách rozebrali na jednotlivé komponenty skutečný počítač a makety vybité baterie a pračky. Věříme, že nabyté vědomosti děti uplatní nejen ve škole, ale hlavně v praktickém životě. a velice aktivní formou seznámila děti s recyklací baterií, počítačů a praček.P1240079.JPGP1240082.JPG

(Více fotografií můžete shlédnout ve fotogalerii.)