Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha stránek 2016/2017 > Environmentální výchova a vzdělávání

Škola udržitelného rozvoje I. stupně

Titul je udělován KEVem pod záštitou UNESCO v rámci Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj.UR-page-001.jpg

Naše škola obhájila titul pro tato období:
2006-2008
2009-2011
2012-2014
2015-2017
2017-2019 

 


Ekoškola

diplom_ekokola.jpg

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, v němž se žáci učí
o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o šetrnější
provoz své školy a zlepšení jejího okolí.

Naše škola získala titul pro období:
2016-2018
 
 
 
 
 

Záloha pro rok 2015/2016