Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Ekokola.png

Postup práce Ekoškoly je určen 7 kroky:
sestavením Ekotýmu, analýzou a plánem činností, monitorováním a vyhodnocováním, environmentální výchovou ve výuce, informováním, spoluprací a vytvořením ekokodexu. 
Učitel žáky provází na jejich cestě 7 kroky, pomáhá jim. Měl by být však spíše průvodcem . Žáci mají v programu hlavní roli. 

 Dne 14. 4. 2016 proběhl na naší škole audit k plnění programu Ekoškola. Tento audit byl pro naši školu úspěšný a mezinárodní titul "Ekoškola" jsme získali. Zástupci naší školy se zúčastnili 15. 6. 2016 v Praze v prostorách senátu ČR slavnostního předání zelené vlajky Ekoškoly.

V únoru 2018 nás čekal další audit Ekoškoly, od kterého jsme očekávali prodloužení titulu Ekoškoly a udržení vlajky na další dva roky. Audit proběhl 21. února a teď už můžeme prozradit, že byl pro nás úspěšný. Titul Ekoškoly jsme obhájili.

Dveře našeho Ekotýmu jsou stále otevřené dalším zájemcům nebo nápadům, které by byly pro správnou věc.

MĚSÍC ZÁŘÍ

9. září 2019 se poprvé v tomto školním roce sešli ekotýmáci naší školy. Rozjezdový hlavní úkol byl získat nové členy k posílení našeho žákovského Ekotýmu. Členy širšího Ekotýmu naší školy nejsou jen žáci školy, ale jsou to i učitelé, provozní zaměstnanci a občané Křtin.

Na první schůzce jsme hodnotili práci za uplynulý školní rok 2018/2019. Zjistili jsme, že některé cíle se nám splnit podařily – jako byl sběr papíru, úklid v okolí školy, práce třídních energetiků, zlepšení v třídění odpadů. Dále zdařilý ekopobyt 1. stupně, projektový den „Den Země“, ale především obhajoba titulu Ekoškoly získaná na dva roky.  Některé dané cíle jsme však splnit nestihli, a proto jsme je přesunuli na letošní školní rok. Přibyly i nové a myslíme, že ani ty nejsou těmi posledními, kterými bychom se mohli zasloužit o zlepšení našeho jednání týkajícího se prostředí ve škole. Rozhodli jsme se pokračovat v rozjetých oblastech – ODPADY, ENERGIE, PROSTŘEDÍ, DOPRAVY.

O okolí naší školy se letos budou starat všichni žáci naší školy, a to postupně. Máme 10 školních měsíců, ale 12 tříd, které se vystřídají v úklidu, takže některé třídy budou uklízet společně. Rozpis žáci najdou na naší ekonástěnce a webových stránkách školy. Úklid bude probíhat v třídnických hodinách.

Akce měsíce září:

 • členové školního Ekotýmu navštívili nové prvňáčky a provedli osvětu v oblasti týkající se správného třídění odpadu
ODPADY.jpg
 • 9. – 16. 9. 2019 – sběr starého papíru
 • 20. 9. 2019 – Den činu, tentokrát zaměřený na tři různé oblasti: 
  Baterkářský úklid po prázdninách – odevzdávání vybitých baterií a jejich odvoz k recyklaci 
  Evropský den bez aut – monitoring Ekotýmu: Každý, kdo v tento den nebyl přivezen do školy autem dostal od ekotýmáků nálepku s přeškrtnutým autem a tak bylo ihned patrné, kdo se dostavil do školy ekologickým způsobem. Více na hlavních stránkách environmentální výchovy.
  Oranžový den  připomenutí nástupu podzimu
IMG_20190920_110101 (Small).jpg

 • Ekoakce: "Oblékáme hada Edu"

OBLÉKÁME HADA EDU 17. 9. – 27. 9. 2019

 

 

TŘÍDA

PRVNÍ DEN AKCE 

(počet dětí, které přijely autem)

průměr na den

(za 9 dní)

 

POSLEDNÍ DEN AKCE

(počet dětí, které přijely autem) 

 DĚTI, KTERÉ JEZDILY V TOMTO OBDOBÍ AUTEM V %

DEN ČINU

20.9.

(počet dětí, které přijely autem) 

 

VYHODNOCENÍ

       1.A

4

1,75

2

11,29%

2

ZLEPŠENÍ

      1. B

2

0,88

1

6,60%

0

ZLEPŠENÍ

2.

8

4,13

3

25,95%

0

ZLEPŠENÍ

3.

4

2,75

1

12,57%

4

ZLEPŠENÍ

4.

2

0,25

0

1.30%

0

KRÁSNÉ

5.A

2

1,00

0

7,02%

0

KRÁSNÉ

5.B

2

0,44

0

3,42%

1

ZLEPŠENÍ

 

 • Úklid okolí školy – 9.třída

MĚSÍC ŘÍJEN

 • V měsíci říjnu od 7. 10. - 14. 10. 2019 probíhal na naší škole sběr kaštanů. Celkem se podařilo posbírat 726 kg kaštanů, které od nás vykoupilo ŠLP Křtiny pro spárkatou zvěř na zimu. Děkujeme všem dětem, žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se o pěkný výsledek.
 • Nadále usilujeme o šetrnou dopravu dětí do školy.
 • Tento měsíc uklízela okolí školy 8. třída.

MĚSÍC LISTOPAD

 • V měsíci listopadu od 4.11. - 11. 11. 2019 proběhl druhý sběr starého papíru. Celkem se podařilo sebrat 4.600 kg papíru. Výtěžek 4.600,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. 
 • Od začátku školního roku, kdy probíhá každou schůzku Ekotýmu monitoring pořádku v šatnách, jsme došli ke zjištění, že naše slabá stránka „pořádek v šatnách“ se výrazně zlepšila. Máme radost.
 • Tento měsíc uklízela okolí školy 7. třída.

MĚSÍC PROSINEC

 • V měsíci prosinci se naše škola zapojila do „Baťůžkového projektu“ charitativní organizace Mary’s Meals. Jedná se o doplňkový projekt této mezinárodní organizace, jejíž hlavní činnost je zajištění stravování dětem v nejchudších částech světa. Do škol, kterým Mary‘s Meals poskytuje prostředky na stravu, jsou doručovány i tyto batůžky se školními potřebami. Sbírka probíhala od 2. do 20. prosince 2019 a podařilo se nám zkompletovat 25 baťůžků. Toto číslo však ještě není konečné, máme ještě spoustu věcí navíc. Kompletace zbylých baťůžků proběhne v měsíci lednu.
 • Tento měsíc uklízela okolí školy 6. A třída.

MĚSÍC LEDEN

Měsíc leden jsme započali kompletací posledních přinesených baťůžku do projektu „Baťůžky pro Afriku“. Podařilo se nám jich nakonec zkompletovat celkem 69.  Rádi bychom poděkovali všem, kteří se byť i jenom maličkostmi podíleli na této akci.

IMG_20200116_105519 (Small).jpg

 V měsíci lednu uklízela 6. B třída.

 

MĚSÍC ÚNOR

Měsíc únor byl na naší škole ve znamení týdnu činu, který byl zaměřen na sběr nepotřebných mobilů a na jejich recyklaci. Nakonec  se z týdne stalo 14 dní. A jak to dopadlo?

 14 DNÍ ČINU 24. 2 – 6. 3. 2020

SBÍRÁME MOBILY K RECYKLACI

1. A

10

5. B

2

          1. B

16

6. A

0

2. TŘÍDA

1

6. B

6

3. TŘÍDA

1

7. TŘÍDA

1

4. TŘÍDA

3

8. TŘÍDA

2

5. A

1

9. TŘÍDA

0

 

Zaměstnanci školy – 6                           CELKEM …….. 49  MOBILŮ

 

V měsíci únoru uklízela okolí školy 5.A třída.

foto 5. A.jpg

 V současnosti se chystáme opět se více zaměřit  na oblast DOPRAVY. Opravdu se snažíme, aby se co největší počet dětí do školy dostával šetrným - ekologickým způsobem. Prosíme rodiče o spolupráci při dopravování dětí do školy. K  využití šetrné možnosti dopravy do školy stačí chodit pěšky, jezdit autobusem nebo vysadit dítě pod kopcem, kdy zbývá 100 metrů ke dveřím školy, které jistě dítě v bezpečí zvládne samo.

VÁŽENÍ RODIČE UMOŽNĚTE SVÉMU DÍTĚTI ŠETRNOU, BEZPEČNOU A ZDRAVOU CESTU DO ŠKOLY. VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI A ZODPOVĚDNOSTI NEJEN K SOBĚ SAMÉMU,
ALE I K ZODPOVĚDNOSTI K OKOLNÍMU SVĚTU.