Členové školního parlamentu rok  14/15

DSCF2827_Koprovat.JPG

4.6.2015

Nápad se školním vysílání byl přijat s nadšením. Nejčastěji se zástupci tříd přikláněli k vysílání jednou týdně o velké přestávce, pouze písničky. Jednotlivé třídy se budou střídat. Ozývaly se i nesouhlasné příspěvky... Uvidíme příští rok . 

Do diskuse přispěli ještě páťáci s problémovým " bazénkem " v átriu, ale jeho stav už se řeší.

30.4.2015

V květnu jsme probírali oblíbené sporty našich žáků. U kluků vede florbal, holky mají výběr barevnější od aerobiku až po zmíněný florbal.Při předkládání nových návrhů byl zajímavý nápad se školním vysíláním. Anketní otázka na příští měsíc je tedy jasná.

26.3.2015

Březnová schůzka byla naplněna nápady pro vylepšení tříd, některé  reálné, některé z říše snů: 4.ročník si přál opravit stávající skříňku na kufříky, 5.ročník také oprava skříňky a dovybavení kobercem. 7. a 8.ročník mají zájem o veselejší výmalbu třídy...., 8.ročník si ještě vysnil koberec a relaxační vaky.....9. ročník zvažuje netradiční uspořádání lavic. Po diskusi s panem ředitelem, bylo od některých návrhů upuštěno :o) . Anketní otázka pro další měsíc je: "Jaké druhy sportů nás baví?"

19.2.2015

Na další schůzce školního parlamentu jsme nejprve vyhodnotili oblíbenost jídel. Ve všech ročnících se opakovali hlavně svíčková, řízky a těstoviny. Příspěvky ze tříd : 5. ročník ( Kozel, Stehlíková ) - prosba o zakoupení nových florbalek do TV, 8. ročník ( Niprtová ) by přivítal fotografie jídel ze školní jídelny, 9. ročník ( Keprtová, Kovář ) navrhl opravu " bazénku " v átriu. Anketní otázka pro příští měsíc je : " Jak vylepšit vybavení třídy?"

15. 1. 2015

Na první schůzce v novém roce, čtvrtek 15.1., jsme vyhodnotili výsledky anketní otázky pro měsíc prosinec - oblíbený TV pořad žáků naší školy. Ve všech třídách obsadili první místo Simpsonovi. Otázkou pro příští měsíc bude oblíbené jídlo?!

Příspěvky ze tříd:teplota ve třídách, klidné obědvání, opakující se dotaz na lyžák, hodiny do tříd ( už se kupují :o) )

 2. 10.  2014
První schůzka školního parlamentu v tomto roce proběhla 2.10.2014, na programu byla volba předsedy a jeho zástupce. Jako zástupci pro jednání s panem ředitelem byli vybráni:
Nikola Keprtová  9.ročník ( 8 hlasů ), Barbora Opletalová 7.ročník ( 6 hlasů ). 

Diskutovalo se o hodinách ve třídách a vytvoření klidových zón k popovídání o přestávkách.