Členové školního parlamentu rok  13/14

Do školního parlamentu jsou voleni zástupci od 4.ročníku po 9. ročník.

 DSCF1105.JPG

4. ročník:   Judita Bulová, Martin Zouhar
5. ročník:    Zbyněk Šídlo, Jan Halamka
6. ročník    Daniel Dvořák, Derek Kozel
7. ročník    Sára Wohlgemutová, Zuzana Nippertová
8. ročník    Petr Kovář, Rostislav Žváček
9. ročník    Anna Marie Střechová, Jan Drápela

Jako zapisovatel byl zvolen Petr Kovář, jako předseda Jan Drápela a jeho zástupce Anna Marie Střechová. Tito žáci předkládají schválené návrhy řediteli školy.

5. Schůze školního parlamentu

V úterý 13.5. se konala pátá schůze školního parlamentu.
P
rogram : Zhodnocení Dne vody - všichni v modrém :o),
Návrhy tříd - přístup do atria pro 2.stupeň, doplnění datumu  pro přehlednost vkládaných dokumentů na web.
Pokračuje diskuse o doplnění " nábytku " do volných prostor I. a II. stupeň .             

4.Schůze školního parlamentu

Tato schůze, již 4., začala v 7:40 hod. ve sborovně 11.3.2014,
kde nám jako první puč. Kučerová oznámila účast naší školy v programui Ekoškola. Dostali jsme za úkol vybrat ze svých tříd žáky, zástupce třídy v tzv ekotým, a nebo jako zástupce  celou třídu.
Dále jsme se dozvěděli, jak probíhala návštěva u pana ředitele a jak jsme pochodili.
Už máme na WC zrcadla a ve výtvarné učebně papírové utěrky.
Jako obvykle probíhala diskuse a sdělování názorů jednotlivých tříd.
Páťáci by chtěli gauč a dvě křesla na prvním stupni a dát zrcadla na WC trochu níže, protože na ně nevidí.
Šesťáci chtějí hodiny do každé třídy.
Osmáci se domlouvali na sedací soupravě na druhém stupni.
 A deváťáci chtějí na druhý stupěň stolní fotbal.

Jako takový bonus deváťáci navrhli , že na Den vody příjdou všichni žáci v modrém oblečení.

 3. schůze školního parlamentu 

Naše další, už třetí schůze se uskutečnila 23.1.2014 v 7:40 hod.

Jako vždy jsme probírali žádosti, nebo problémy v naší škole.
Šesťáci se shodli na tom, že by chtěli na záchodech papírové utěrky.
Devátá třída zastává názor, že by chtěli v jídelně volně přístupný bar se saláty, kde by si každý nabral sám dle chuti. Dále jim vadí, že se  na ně v jejich třídě z oken dívají vycpaní ptáci. Tato třída je ale třídou přírodopisnou...Také jim vadí, že některé dny mají ve třídě zimu.
Tak zase za měsíc.

Zapsal: Petr Kovář

2. schůze školního parlamentu 16.12.2013
Na druhé schůzi jsme se bavili o návštěvě a sdělení požadavků panu řediteli, které nápady se ujaly a které ne .
Samozřejmě jsme sdělovali nové návrhy:
Žáci 5. ročníku měli výhradu k tomu, že ubytování hostů ve škole je jen ve 4. a 5. třídě a tím pádem mají rozházené lavice jen oni.
Sedmáci zažádali o věšáky na ručníky ve třídách a o obsazení třídami lyžařského kurzu.
Zástupci 8. ročníku si stěžují na malé porce obědu v jídelně a chtějí proto větší.
Žáci 9. ročníku měli určité výhrady k úklidu na 2. stupni.

  Zapsal: Petr Kovář    18.12.2013

 

1. schůze školního parlamentu 22.11.2013
Originál zápisu -
Zapis.pdf